Nieuws

  1. 17/03/2015

    Vloertype kotterbanken

    Hydrostatische geleidingen (X- Y- en Z-as) Hydrostatische geleidingen aan de vierkanten van de ramgeleidingen De zwaartepuntverlagering van de spilkast wordt automatisch gecompenseerd Bij het kiepen van de kolom vindt automatisch een compensatie plaats aan de hydrostatische geleidingen van het bed GEPATENTEERD automatisch systeem voor de warmteuitzetting van de spil en de ram

  2. 17/03/2015

    T type kotterbanken

    Leverbaar met de volgende besturingen: HEIDENHAIN FANUC SIEMENS                   Gepatenteerd automatisch compensatie-systeem voor lengte-uitzetting v.d. pinole Thermisch stabilisatiesysteem voor spilkast Smering spillagers d.m.v. minimaalsmering De X-,Y-, en Z-asgeleidingen (spilkast/kolom en tafel) zijn uitgevoerd met voorgespannen rollagergeleidingen